DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công trình cảng cá Lạch Vạn cải thiện chất lượng sống của người dân Diễn Châu


Công trình cảng cá Lạch Vạn cải thiện chất lượng sống của người dân Diễn Châu
Lạch Vạn là nơi tập kết của khoảng 75% sản lượng đánh bắt của toàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Số tàu thuyền ra vào cảng khoảng 500 chiếc với tổng sản lượng 200 tấn mỗi ngày. Việc hoàn công và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp cảng cá đã góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân xã Diễn Ngọc nói riêng và huyện Diễn Châu nói chung.

Bàn giao đưa vào sử dụng công trình Cảng cá Lạch Vạn (xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An)


Bàn giao đưa vào sử dụng công trình Cảng cá Lạch Vạn (xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An)
(Crsd.vn) Sáng ngày 1/9/2015, Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu và bàn giao công trình Nâng cấp cảng cá Lạch Vạn, tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Nghệ An.