DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tập huấn phương pháp ghi nhật ký khai thác cho các tổ Đồng quản lý Nghề cá ven bờ


Tập huấn phương pháp ghi nhật ký khai thác cho các tổ Đồng quản lý Nghề cá ven bờ
CRSD NA: Ngày 31.7 và 1.8.2017, Chi cục Thủy sản Nghệ An tiến hành tập huấn phương pháp ghi nhật ký khai thác, tổng hợp sản lượng đánh bắt hàng tháng cho các Tổ đồng quản lý Diễn Hùng và Diễn Trung – huyện Diễn Châu, là các Tổ đồng quản lý được thành lập năm 2016.

BQL Dự án CRSD làm việc với các Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ tại thị xã Hoàng Mai


BQL Dự án CRSD làm việc với các Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ tại thị xã Hoàng Mai
CRSD NA (11.5.2017): ông Trần Hữu Tiến – phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, Giám đốc BQL Dự án CRSD làm việc với các Tổ Đồng quản lý nghề cá ven bờ phường Quỳnh Dị và phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Nghiệm thu, bàn giao công trình Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Lò, Nghệ An.


Nghiệm thu, bàn giao công trình Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Lò, Nghệ An.
(CRSDNA): Sáng ngày 25/4/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu và bàn giao đưa vào sửa dụng công trình Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Lò, thuộc khu vực xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

TỔ ĐỒNG QUẢN LÝ XÃ NGHI TIẾN HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 2017


TỔ ĐỒNG QUẢN LÝ XÃ NGHI TIẾN HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 2017
CRSD NA (Ngày 7.3.2017): Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Nghi Tiến tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên vùng biển đồng quản lý của xã năm 2017. Thành phần tham dự gồm có các thành viên Ban đại diện đồng quản lý và hơn 70 ngư dân thuộc các xóm nghề cá 1,2,3,4 và xóm 5.

Lễ công bố thành lập tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã diễn trung – huyện Diễn châu – tỉnh Nghệ An


Lễ công bố thành lập tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã diễn trung – huyện Diễn châu – tỉnh Nghệ An
(CRSD.NA): Ngày 25/8/2016, Ủy ban nhân dân xã Diễn Trung – huyện Diễn Châu – tỉnh Nghệ An phối hợp với BQL Dự án CRSD Nghệ An tổ chức lễ công bố thành lập Tổ Đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Diễn Trung.