DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 5 năm triển khai xây dựng các vùng nuôi tôm an toàn sinh học và trao giấy chứng nhận cho các vùng nuôi tôm đạt tiêu


Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 5 năm triển khai xây dựng các vùng nuôi tôm an toàn sinh học và trao giấy chứng nhận cho các vùng nuôi tôm đạt tiêu
CRSDNA : Sáng ngày 2/8, tại thị xã Cửa Lò, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 5 năm (2013-2017) triển khai xây dựng các vùng nuôi tôm an toàn sinh học và trao giấy chứng nhận cho những vùng nuôi tôm đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Kết quả, tình hình sản xuất tôm vụ I năm 2017 trên các vùng ATSH dự án CRSD Nghệ An


Kết quả, tình hình sản xuất tôm vụ I năm 2017  trên các vùng ATSH dự án  CRSD Nghệ An
CRSDNA: Tháng 6 năm 2017, Nghệ An đã thu hoạch tôm áp dụng VietGap thành công tại 07 vùng Gap (Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Dị, Quỳnh Lộc, Quỳnh Xuân, Quỳnh Lương và Diễn Trung), với tổng sản lượng thu được 431 tấn.

Lãnh đạo BQL dự án CRSD Nghệ An kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện VietGAP và tình hình sản xuất tôm vụ I năm 2017 trên các vùng dự án


Lãnh đạo BQL dự án CRSD Nghệ An kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện VietGAP và tình hình sản xuất tôm vụ I năm 2017 trên các vùng dự án
(CRSD NA): Từ ngày 9/5/2017 đến 11/5/2017, Ban quản lý Dự án CRSD Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện ViệtGAP và tình hình sản xuất tôm vụ I năm 2017

Họp tổ cộng đồng xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An đánh giá kết quả vụ nuôi năm 2016 triển khai vụ nuôi năm 2017


Họp tổ cộng đồng xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An đánh giá kết quả vụ nuôi năm 2016 triển khai vụ nuôi năm 2017
CRSD NA (18.3.2017): Để chuẩn bị tốt cho vụ nuôi năm 2017, tại tổ cộng đồng vùng nuôi tôm Đập Ráng, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã diễn ra cuộc họp tổng kết sản xuất năm 2016, triển khai vụ nuôi tôm năm 2017.

Họp hệ thống thú y thủy sản lần 1 tháng 6/2016


Họp hệ thống thú y thủy sản lần 1 tháng 6/2016
CRSD NA (7/6/2016): tại Quỳnh Lưu, Chi cục chăn nuôi thú y đã tổ chức chương trình họp mạng lưới thú y thủy sản (Mạng lưới giám sát báo cáo dịch bệnh thủy sản) lần thứ nhất vụ nuôi năm 2016