DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỘI THẢO CÔNG BỐ: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ KHÔNG GIAN TỔNG HỢP (ISP) VÙNG VEN BỜ NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THỦY SẢN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016-2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030


HỘI THẢO CÔNG BỐ: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ KHÔNG GIAN TỔNG HỢP (ISP) VÙNG VEN BỜ NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THỦY SẢN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016-2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030
Ngày 13/10/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tổ chức hội thảo công bố kế hoạch quản lý không gian tổng hợp (ISP) vùng ven bờ nhằm phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 -2020, tầm nhìn đến 2030.

HỘI THẢO CÔNG BỐ: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỘI TÀU KTTS TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016-2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030


HỘI THẢO CÔNG BỐ: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỘI TÀU KTTS TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016-2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030
CRSDNA: Ngày 07/7/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tổ chức hội thảo công bố kế hoạch phát triển bền vững đội tàu khai thác thủy sản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 -2020, tầm nhìn đến 2030.

Tiếp nhận 10 thiết bị giám sát và quản lý môi trường hiện đại


Tiếp nhận 10 thiết bị giám sát và quản lý môi trường hiện đại
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư đã hỗ trợ thiết bị phục vụ giám sát và quan lý môi trường. 8 tỉnh được hưởng lợi là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng và Cà Mau.

CRSD Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 4 năm xây dựng các vùng nuôi tôm an toàn sinh học 2013 - 2016


CRSD Nghệ  An tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 4 năm xây dựng các vùng nuôi tôm an toàn sinh học 2013 - 2016
Ngày 26/9/2016, tại huyện Quỳnh Lưu, BQL dự án CRSD Nghệ An phối hợp cùng Chi cục Thủy sản tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 4 năm xây dựng các vùng nuôi tôm an toàn sinh học 2013-2016.

Hội thảo công bố: Quy hoạch không gian tổng hợp vùng ven bờ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030


Hội thảo công bố: Quy hoạch không gian tổng hợp vùng ven bờ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020,  tầm nhìn đến 2030
CRSDNA: Ngày 10/8/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An phối hợp cùng UBND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức hội thảo công bố "Quy hoạch không gian tổng hợp vùng ven bờ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An" giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030.