DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tham vấn phân giới cắm mốc vùng biển ven bờ Hà Tĩnh


Tham vấn phân giới cắm mốc vùng biển ven bờ Hà Tĩnh
Sở NN-PTNT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tham vấn phân giới cắm mốc vùng biển ven bờ vào sáng 27 tháng 7 năm 2016

Hội nghị triển khai thực hiện dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Hà Tĩnh năm 2016


Hội nghị triển khai thực hiện dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Sáng ngày 18/02/2016, Ban quản lý các Dự án ODA ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) năm 2016.

Nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao - Hướng đi chiến lược


Nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao - Hướng đi chiến lược
Nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao trên cát trong năm 2015 đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Đây chính là động lực thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ nuôi tôm theo hướng thâm canh, công nghệ cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh.

Nuôi trồng thủy sản - kinh tế mũi nhọn


Nuôi trồng thủy sản -  kinh tế mũi nhọn
Từ chính sách “kích cầu” hỗ trợ của tỉnh nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã dần “xóa” bỏ hình thức nuôi quảng canh thiếu bền vững sang nuôi thâm canh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những vùng cát hoang sơ giờ đã “biến” thành những đầm tôm, cá bơn, cá mú nuôi công nghệ cao thực sự trở thành sản phẩm chủ lực, kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Nuôi tôm theo hướng VietGap


Hà Tĩnh: Nuôi tôm theo hướng VietGap
Bước đầu thực hiện việc xây dựng các mô hình nuôi tôm hướng đến quy trình nuôi an toàn sinh học VietGAP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã mang lại hiệu quả và lợi ích lâu dài cho nghề nuôi tôm. Đây được xem là cách giúp người nuôi tôm tăng lợi, giảm hại một cách bền vững.