DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mô hình: “Chăn nuôi gà thương phẩm và kết nối thị trường” đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua


Mô hình: “Chăn nuôi gà thương phẩm và kết nối thị trường” đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua
Để góp phần tăng thu nhập cho các ngư dân vùng biển dưới sự chỉ dạo của Sở nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh, Trung tâm khuyến nông Hà Tĩnh thực hiện thông báo kết luận số 641/TB – SNN ngày 29/08/2016 của Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh Lê Đức Nhân, Trung đã chủ trì cùng với Chi cục Chăn nuôi Thú y, Ban Quản lý các dự ODA ngành nông nghiệp và PTNT(dự án: CRSD) tiến hành rà soát, đánh giá các điều kiện chăn nuôi và nhu cầu của ngư dân, đồng thời đã lập biên bản thống nhất với các thành viên trong tổ công tác, cùng với đại diện UBND các xã và đại diện của tổ Đồng quản lý thống nhất triển khai mô hình sinh kế Mô hình chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học.

Phân giới cắm mốc, phân cấp quản lý vùng ven bờ tỉnh Hà Tĩnh


Phân giới cắm mốc, phân cấp quản lý vùng ven bờ tỉnh Hà Tĩnh
 Quản lý hoạt động tàu cá tại các vùng biển Hà Tĩnh ngày càng trở nên khó khăn và thách thức đối với các cơ quan chức năng, đặc biệt là tại vùng biển ven bờ nguyên nhân: do nhu cầu việc làm phát triển sinh kế trên đất liền ngày càng khó khăn dẫn đến một số ngư dân tiếp tục phát triển tàu cá một cách tự phát ra khơi sản xuất; tình hình khai thác thủy sản bất hợp pháp trên biển còn xẩy ra và ngày càng tinh vi khó phát hiện; sự phát triển tàu cá xa bờ, nhưng tổ chức khai thác sai quy định tại vùng biển ven bờ còn phổ biến…

Công bố thành lập tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ số 09 - Thạch Trị


Công bố thành lập tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ số 09 - Thạch Trị
Ngày 23/6/2016, Dự án CRSD Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đồng thuận hồ sơ và quy chế triển khai thực hiện mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ số 09 – Thạch Trị tại Hội trường UBND xã Thạch Trị. Với thành phần tham dự là cộng đồng ngư dân tổ ĐQL 09, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các dự án ODA ngành Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Thạch Trị, Thạch Lạc, Phòng Nông nghiệp huyện Thạch Hà.

CRSD Hà Tĩnh với hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đầy nhân văn


CRSD Hà Tĩnh với hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đầy nhân văn
Đồng quản lý tại CRSD Hà Tĩnh đã tổ chức “lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản”. Hoạt động này vừa làm giàu tài nguyên ven biển vừa là một hoạt động hết sức nhân văn.

Kết quả và bài học kinh nghiệm mô hình quản lý cộng đồng vùng nuôi tôm Bình Hà, xã Hộ Độ


Kết quả và bài học kinh nghiệm mô hình quản lý cộng đồng vùng nuôi tôm Bình Hà, xã Hộ Độ
Vùng dự án nuôi tôm Bình Hà, xã Hộ Độ - huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh có diện tích 33,5 ha, đã được quy hoạch thành vùng NTTS tập trung từ năm 2001. Bài viết này trình bày kết quả và bài học kinh nghiệm mô hình quản lý cộng đồng vùng nuôi tôm Bình Hà, xã Hộ Độ.