DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hà Tĩnh được mùa tôm nuôi ao đất


Hà Tĩnh được mùa tôm nuôi ao đất
Trong khi nuôi tôm công nghệ cao trên cát gặp nhiều khó khăn thì nuôi tôm trên ao đất lại hứa hẹn cho năng suất, sản lượng cao. Người nuôi tôm trên ao đất ở Hà Tĩnh đang háo hức chờ đón kỳ thu hoạch vụ xuân hè thắng lợi.

Hà Tĩnh: Đào tạo giảng viên VietGAP cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh, huyện


Hà Tĩnh: Đào tạo giảng viên VietGAP cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh, huyện
Trong 4 ngày (từ ngày 26 - 29/7/2016), tại thành phố Hà Tĩnh, Chi cục thuỷ sản Hà Tĩnh đã tổ chức khóa đào tạo giảng viên VietGAP cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật nuôi trông thủy sản cấp tỉnh, huyện theo kế hoạch hoạt động cho các vùng nuôi trồng thuỷ sản an toàn sinh học theo VietGAP và đa dạng hoá nuôi trồng thủy sản thuộc Dự án CRSD

Hiệu quả từ mô hình nuôi tôm theo hướng VietGap tại Hà Tĩnh


Hiệu quả từ mô hình nuôi tôm theo hướng VietGap tại Hà Tĩnh
Được sự hỗ trợ của Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Dự án CRSD) từ năm 2014 -2016 tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai 06 vùng nuôi tôm thâm canh theo hướng ViệtGAP, tạo ra sản phẩm thủy sản đảm bảo chất lượng và phát triển theo hướng bền vững.

Thả giống mô hình Nuôi tôm thẻ chân trắng xen ghép cá đối mục thuộc Dự án CRSD Hà Tĩnh


Thả giống mô hình Nuôi tôm thẻ chân trắng xen ghép cá đối mục thuộc  Dự án CRSD Hà Tĩnh
Năm 2016, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Hà Tĩnh triển khai hỗ trợ mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng xen ghép cá đối mục”.

Thả giống Mô hình “ Nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn sinh học theo VietGAP” thuộc Dự án CRSD Hà Tĩnh


Thả giống Mô hình “ Nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn sinh học theo VietGAP” thuộc Dự án CRSD Hà Tĩnh
Mô hình “ Nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn sinh học theo VietGAP” là mô hình nuôi tôm tuân thủ theo quy phạm thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam - VietGAP.