DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nâng cao nhận thức trong sử dụng giống sạch bệnh


Nâng cao nhận thức trong sử dụng giống sạch bệnh
Ban PPMU Cà Mau tổ chức Hội thảo cấp tỉnh về liên kết thị trường và tổ chức cho người dân tham quan một số doanh nghiệp sản xuất giống lớn, có uy tín, chất lượng nhằm giúp người dân trong vùng nuôi tiếp cận và sử dụng con giống có chất lượng, sạch bệnh.

CRSD Cà Mau - Nuôi tôm thẻ chân trắng Đảm bảo an toàn sinh học


CRSD Cà Mau - Nuôi tôm thẻ chân trắng Đảm bảo an toàn sinh học
Nuôi tôm thẻ thâm canh đảm bảo An toàn sinh học thông qua sử dụng cá rô phi có tính bền vững, phù hợp trong bối cảnh của nghề nuôi tôm Cà Mau hiện nay.

Tập huấn cho nông dân về kỹ năng nhận biết một số bệnh thường gặp trên tôm nuôi bằng cảm quan


Tập huấn cho nông dân về kỹ năng nhận biết một số bệnh thường gặp trên tôm nuôi bằng cảm quan
Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực nhận biết một số bệnh thường gặp trên tôm bằng cảm quan cho người dân trong vùng GAP như: Bệnh do vi khuẩn (Bệnh hoại tử gan tuỵ cấp, bệnh phát sáng, bệnh mòn râu, cụt đuôi, bệnh đen mang, bệnh phân trắng…); bệnh do virus và sinh vật bám (bệnh còi, đốm trắng, đầu vàng, taura, hoại tử cơ quan tạo máu và biểu mô, bệnh do nguyên sinh động vật và nấm); và các yếu tố môi trường thường gây bệnh. Thông qua đó nâng cao hiệu quả của hoạt động thiết lập, duy trì hệ thống giám sát và báo cáo dịch bệnh của dự án.

Tập huấn Giảng viên VietGap


Tập huấn Giảng viên VietGap
Ban Quản lý dự án CRSD Cà Mau đã phối hợp cùng với Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Cà Mau tổ chức lớp tập huấn “Giảng viên VietGAP” tại thành phố Cà Mau, thời gian từ ngày 20/10 đến ngày 26/10 với 27 học viên là những cán bộ kỹ thuật tham dự.