DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chia sẻ kinh nghiệm về đa dạng hóa loài nuôi


Chia sẻ kinh nghiệm về đa dạng hóa loài nuôi
Tôi tên: Trần Văn Chính, 51 tuổi. Địa chỉ: ấp Tấn Ngọc, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau - thuộc vùng đa dạng hóa nuôi tôm xen cua biển, cá rô phi, cá đối. Vùng đa dạng hóa được Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) Cà Mau đầu tư cơ sở hạ tầng. Sau đây tôi xin trình bày tóm tắt qui trình nuôi của gia đình tôi như sau:

Mô hình nuôi kín tôm sú đảm bảo an toàn sinh học


Mô hình nuôi kín tôm sú đảm bảo an toàn sinh học
Tôi tên: Phan Văn On. Địa chỉ ấp Rạch Muỗi, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Được sự cho phép của Ban Tổ chức tôi xin phát biểu tham luận với hội thảo về mô hình nuôi kín tôm sú đảm bảo an toàn sinh học của gia đình tôi trong vụ nuôi vừa qua.